نوروز خجسته و سال نو فرخنده باد!

نوروز این رسم دیرین و انکار ناپذیر ایرانی و این آیین شکوهمند باستانی که ریشه در هویت ارزشمند نیاکانمان دارد را به همهٔ شما هموطنان ارجمند و سایر فارسی زبانان عزیز تبریک میگوییم و برایتان آرزوی بهروزی و پیروزی در سال جدید داریم. باشد که لحظه لحظههای سال نو را غنیمت شمرده و با کامیابی و تندرستی زیر لطف خداوند به پایان برسانیم و در آخر سال با اطمینان خاطر بگوییم «سال نیکویی بود» برای تحقق این آرزوی زیبا اگر چه مهم است از لحاظ سیاسی و اجتماعی «سال نو چگونه سالی باشد» ولی مهمتر از آن این است که بدانیم چه کسی با چه اندیشهای وارد سال نو شده و قرار است آن را زندگی کند؟ مسیح فرمود: «وصلهٔ کهنه بر لباس نو» مشکل پارگی لباسهای ما را برطرف نمیکند بلکه آن را بیشتر خواهد کرد. زیرا کیفیّت و ارزش کاربردی پارچهٔ کهنه و پارچهٔ نو هیچ هماهنگی با هم ندارند و همدیگر را دفع میکنند و هیچ نخ و سوزنی قادر نیست بین آنها پیوند و همبستگی به وجود آورد. همچنین اندیشهها و دلهای کهنه را نمیتوان با نخ و سوزن مراسم نوروزی به تازگی سال نو پیوند زد. برای هماهنگی با برکات تازه خدا در سال نو نیازمندیم دل تازه و فکری نو داشته باشیم. خبر خوش این است که کلام خدا در دوم قرنتیان فصل پنجم آیه هفده وعده داده است اگر کسی در مسیح باشد به عبارتی به او ایمان بیاورد تولد تازهای پیدا میکند و همهٔ فکرها و احساس و ذهنیت کهنهاش از بین میرود و بعد از آن همه چیز در زندگیاش تازه شده است.

عیدتان مبارک دلتان سرشار از امید و آرزوهای نیکویتان برآورده باد.