ماموریت ما بر این است که کتاب مقدس را به زبان فارسی و دیگر زبانهای موجود در ایران در دسترس عموم قرار دهیم، تا
ایرانیان سراسر دنیا بتوانند پیام تبدیل کننده آن را در زندگی خود تجربه کنند

دید ما در این خدمت بر آن است که هر ایرانی در هر نقطه از دنیا بتواند به کتاب مقدس در زبان مادری خود به هر شکل و وجه دسترسی داشته باشد.

previous arrow
next arrow
Slider